Algemene Voorwaarden voor (Magische & Spirituele) Reizen

Triade Travel heet je van harte welkom en stelt je graag op de hoogte van de volgende zaken, die van toepassing zijn op de (Magische & Spirituele) Reizen naar Engeland, Frankrijk en Ierland.

* Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst nadat het aanmeldingsformulier of aanmelding via       de mail ontvangen is, de gegevens van het paspoort zijn aangeleverd, alsmede de aanbetaling voor de       betreffende reis is ontvangen.

* De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor aanlevering van de juiste gegevens, vermeldt      zoals in het paspoort met betrekking tot naam, voornamen, geboorte datum, paspoort nummer en                 geldigheidsdatum van het paspoort (6 maanden na terugkeer in Nederland, geldt voor Egypte).

* De deelnemer is aansprakelijk voor de kosten die ontstaan door het aanleveren van onjuiste gegevens.

* Bij inschrijving en aanbetaling ontvangt men en een bevestiging en factuur, het restant van de            verschuldigde reissom dient uiterlijk 4 weken voor vertrek te zijn voldaan. De aanbetaling is de bevestiging voor de koopovereenkomst van de reis en dus bindend.

* Een minimum aantal deelnemers wordt gehanteerd, het aantal kan verschillen per reis.

* De reis zal geen doorgang vinden als er onvoldoende deelnemers zijn. Je ontvangt uiterlijk 6 weken voor    vertrek hierover bericht. Je aanbetaling zal om deze reden teruggestort worden.

* Door overmacht ontstaan door calamiteiten, ongelukken, instortingen, oorlog, natuurrampen,            maatregelen van de overheid kan Triade Travel niet aansprakelijk worden gesteld.

* De begeleiding wordt bij de Magische & Spirituele Reizen, gedurende de gehele reis gegeven.

* Bij de Magische & Spirituele Reizen zal bij meer dan 12 deelnemers extra begeleiding geregeld worden.

* De deelnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen ontwikkelings-en groeiproces.            Tijdens de reis vindt er beperkte persoonlijke begeleiding plaats.

* Triade Travel aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen, al dan niet door            onoordeelkundig gebruik of ondeskundig gebruik van het geleerde door de deelnemer tijdens zowel als    buiten de reis/training en daarna, voorzichzelf, mededeelnemer of anderen.

* De deelnemer dient gedachten, overtuigingen en gevoelens van medereizigers te allen tijde te            respecteren.

* Het deelnemen aan de reizen van Triade Travel en het aangeboden reisprogramma's geschiedt geheel op vrijwillige basis, dit geldt ook voor deelname aan de binnen het programma aangeboden, excursies, behandelingen en evenementen door derden. Derhalve draagt Triade Travel geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor binnen haar reis verzorgde activiteiten door derden.

* het kan voorkomen dat op het moment van opgave aan eÚn van de reizen het nog niet duidelijk is of de reis al dan niet zal doorgaan. Dit hangt af van het aantal deelnemers. In dit geval zal je gevraagd worden een eerste aanbetaling te doen van 100,-- euro.

* mocht de reis onverhoopt niet door kunnen gaan in verband met te weinig deelnemers, dan krijg je je aanbetaling van 100,-- euro teruggestort, uiterlijk binnen 7 werkdagen na mededeling van Triade Travel

* Men is verplicht een annuleringsverzekering af te sluiten. Wanneer je deze niet afsluit en je wilt annuleren    ben je helaas je geld kwijt. Een reis/ziektenkostenverzekering is eveneens verplicht in verband met      eventuele calamiteiten en of ziekte. Triade Travel aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de      eventuele gevolgen.


 

  

Voor meer informatie of een brochure: 06-22180976